Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

   

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບອົງການວາລະສານສາກົນດ້ານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ (the lnternational Journal on Hydropower Dams) ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ VI ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳພະລັງງານນໍ້າໃນອາຊີໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2016 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 700 ທ່ານ ຈາກ 45 ປະເທດ.

    ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສປປ ລາວໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດເທື່ອທໍາອິດ ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-3 ມີນາ 2016 ພາຍໃຕ້ງານຈະມີການວາງສະແດງຮູບພາບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ 90 ກວ່າພາກສ່ວນ.
    ຈຸດປະສົງຂອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້າຄ້ວາ-ວິໄຈ, ການພັດທະນາ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເນັ້ນໃສ່ໃນເຂດອາຊີ ພ້ອມນີ້ກໍຈະມີການກອງປະຊຸມສຳມະນາປິ່ນອອ້ມຫລາຍກ່ວາ 20 ກອງປະຊຸມ ແລະ ມີການນຳ    ສະເໜີຫົວບົດຕ່າງໆຈາກຊ່ຽວຊານຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວ່າ 100 ຫົວບົດກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ.ລະຫວ່າງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທັງໝົດຈະໄດ້ມີໂອກາດລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ.
ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ 45 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ, ການຄົ້ນຄົ້ວ, ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອອ້ມອື່ນໆເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານ ດຣ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ປະເທດລາວແມ່ນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໂດຍແຫລ່ງນໍ້າມີຄວາມບົ່ມຊ້ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອນໍາເອົາມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງ ແລະ ຍືນຍົງ ສະນັ້ນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວເຫັນວ່າຂະແໜງພະລັງງານເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຍົກສູງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນນັ້ນ ພວກເຮົາມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ມີແຫລ່ງນ້ຳທຳມະຊາດຫລວງຫລາຍສາມາດພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າເປັນສິນຄ້າ ແນ່ໃສ່ສ້າງແຫລ່ງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ມີພື້ນຖານເຕັກນິກເພື່ອຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ໂດຍສະເພາະພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ມີທ່າແຮງໃນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄດ້ຫລາຍກວ່າ 26.000 ເມກາວັດ ປັດຈຸບັນ ມີໂຄງການໄຟຟ້າທັງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ 1 ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງນ້ຳ 38 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6.264 ເມກາວັດ ມີກຳລັງການຜະລິດ 33.300 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ/ປີ ເມື່ອທຽບໃສ່ກ່ອນນີ້ໃນປີ 1975 ມີພຽງ 32,8 ເມກາວັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 200 ເທົ່າຕົວ ປັດຈຸບັນ ກໍສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ແລ້ວເກືອບ 90% ຂອງຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ທຽບໃສ່ປີ 1975 ມີ 3,3%.
ດ້ວຍພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງໃນປີ 2015 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກ່ຽວກັບກັບວິໃສທັດຮອດປີ 2020, ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2030 ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

         

 

ອ້າງອີງຈາກ Websitehttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478677625669356&id=421087478095038

Search

Presentation

Regional Collaboration on Hydropower Development on International Rivers

 Seville, Spain on 9-11 October 2017

Dowload file

Regional Collaboration on Hydropower Projects on the Mekong River

Read more ...

ASEA ENERFY BUSINESS FORUM 2017 POWERTRENDS 2017

27-29 September 2017, SMX Convention Center Manila, Phinlippines

Download

Opportunity of Investment in Laos’ Energy Sector pensented by Dr. Xaypaseuth PHOMSOUPHA, Director General, Department of Energy Business, Ministry of Energy and Mines

Read more ...