Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

                                                         

Construction of the US$477 million Namtha I hydropower plant project is 86.96 percent completed, Lao Phatthana newspaper reported. The power plant will have a generated capacity of 168 MW with a concession contract of 28 years.

Read more ...

Feedback

On behalf of the Committee Responsible for the Third Amendment of the Law on Electricity, we would like to request your comments and suggestions concerning the draft of Law on Electricity in order to improve the quality of this Law especially, in regard to its Content: What aspects should the law change, add or omit and why? 

ເຊີນມີຄຳເຫັນ

ໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ຄັ້ງທີ ພວກເຮົາຍີນດີຮັບເອົາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳຈາກທ່ານເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ທ່ານເຫັນວ່າມີສີ່ງໃດຄວນດັດແກ້ເພີ້ມຫລືຫຼຸດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ?

Read more ...

Feedback

On behalf of the Committee Responsible for the Third Amendment of the Law on Electricity, we would like to request your comments and suggestions concerning the draft of Law on Electricity in order to improve the quality of this Law especially, in regard to its Content: What aspects should the law change, add or omit and why? 

ເຊີນມີຄຳເຫັນ

ໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ຄັ້ງທີ ພວກເຮົາຍີນດີຮັບເອົາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳຈາກທ່ານເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ທ່ານເຫັນວ່າມີສີ່ງໃດຄວນດັດແກ້, ເພີ້ມຫລືຫຼຸດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ?

Read more ...

   

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບອົງການວາລະສານສາກົນດ້ານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ (the lnternational Journal on Hydropower Dams) ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ VI ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳພະລັງງານນໍ້າໃນອາຊີໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2016 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 700 ທ່ານ ຈາກ 45 ປະເທດ.

Read more ...

         

ປັດຈຸບັນນີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງສາມາດເຂົ້າໄປຕິດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາຕ່າງໆໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາເຖິງຜົນກະທົບຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ.

      ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2016 ນີ້, ທ່ານ ແດນຽວ ຄຣູນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ, ມີ ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງສ໌ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່  ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງລົງຕິດຕາມນຳ.  

Read more ...

Search

Presentation

presented by Xaypaseuth Phomsoupha at Asia 2016,

1-3 March 2016, Vientiane Capital, Laos

download

A Presentation on PPP mabe by Mr. XAYPASAEUTH PHOMSOUPHA in London, 11-12 Novemver 2015 and In Singapore, Octopber 2015